Naslovna / Kontakt
 
 

 

 
 

PROJEKTI

Kako je Kulturni centar Požega svojom orjentacijom i opisom delatnosti polovalentni centar koji po svojoj misiji učestvuje na širokom poligonu stvaralaštva i pružanja celovitih uvida u različite pojave savremenosti, tradicije, urbane kulture, pojedinih stvaralačkih oblasti, tendencija, pojava, autora, opredeljenje centra jeste da stremi ka najvišim vrednostima afirmišući najbolje prakse i slaveći raznolikost kao bogatstvo sveta. Iz tog razloga Kulturni centar Požega učestvuje u realizaciji različitih projekata samostalno i u partnerstvu sa drugim ustanovama i organizacijama, ali i sa neformalnim grupama i pojedincima.

 

Partnerstva na projektimaFoto dokumenti 02
Foto dokumenti 2011.
Festival „Ja sam tvoj drug“
Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija“
E761
Mladi Romi u akciji
 
Kulturni centar Požega 2010.